The Czech Language
Main page > Translations and parallel texts > Orwell's "1984"
Czech National Flag

Orwell's "1984"

In this page:

*** Link: 1 - 1 ***

Ocs.1.1.1
Ocs.1.1.1.1 Byl jasný, studený dubnový den a hodiny odbíjely třináctou.
Oen.1.1.1
Oen.1.1.1.1 uickly through the glass doors of Victory Mansions, though not quickly enough to prevent a swirl of gritty dust from entering along with him.

*** Link: 1 - 1 ***

Ocs.1.1.2
Ocs.1.1.2.1 Chodba páchla vařeným zelím a starými hadrovými rohožkami.
Oen.1.1.2
Oen.1.1.2.1The hallway smelt of boiled cabbage and old rag mats.

*** Link: 1 - 1 ***

Ocs.1.1.2.2 Na stěně na jednom konci úzkého prostoru byl připíchnut barevný plakát, který se svou velikostí dovnitř nehodil.
Oen.1.1.2.2 At one end of it a coloured poster, too large for indoor display, had been tacked to the wall.

*** Link: 1 - 1 ***

Ocs.1.1.2.3 Byla na něm jen obrovská tvář muže asi pětačtyřicetiletého, s hustým černým knírem, drsných, ale hezkých rysů.
Oen.1.1.2.3 It depicted simply an enormous face, more than a metre wide: the face of a man of about forty-five, with a heavy black moustache and ruggedly handsome features.

*** Link: 1 - 1 ***

Ocs.1.1.2.4 Winston zamířil ke schodům.
Oen.1.1.2.4 Winston made for the stairs.

*** Link: 1 - 1 ***

Ocs.1.1.2.5 Nemělo smysl zkoušet výtah.
Oen.1.1.2.5 It was no use trying the lift.

*** Link: 1 - 2 ***

Ocs.1.1.2.6 I v lepších časech zřídka fungoval a teď se elektrický proud přes den vypínal v rámci úsporných opatření v přípravách na Týden nenávisti.
Oen.1.1.2.6 Even at the best of times it was seldom working, and at present the electric current was cut off during daylight hours. Oen.1.1.2.7 It was part of the economy drive in preparation for Hate Week.

*** Link: 2 - 1 ***

Ocs.1.1.2.7 Byt byl v sedmém patře. Ocs.1.1.2.8 Winston, kterému bylo devětatřicet a měl bércový vřed nad pravým kotníkem, kráčel pomalu a několikrát si cestou odpočinul.
Oen.1.1.2.8 The flat was seven flights up, and Winston, who was thirty-nine and had a varicose ulcer above his right ankle, went slowly, resting several times on the way.

*** Link: 1 - 1 ***

Ocs.1.1.2.9 Na každém poschodí naproti výtahovým dveřím na něho se zdi zírala obrovská tvář z plakátů.
Oen.1.1.2.9 On each landing, opposite the lift-shaft, the poster with the enormous face gazed from the wall.

*** Link: 1 - 1 ***

Ocs.1.1.2.10 Byl to jeden z těch obrazů, které jsou udělány tak důmyslně, že vás oči sledují, kam se hnete.
Oen.1.1.2.10 It was one of those pictures which are so contrived that the eyes follow you about when you move.

*** Link: 1 - 1 ***

Ocs.1.1.2.11 "Velký bratr tě sleduje", zněl nápis pod obrazem.
Oen.1.1.2.11 "Big Brother is watching you", the caption beneath it ran.

*** Link: 1 - 1 ***

Ocs.1.1.3
Ocs.1.1.3.1 V bytě jakýsi zvučný hlas předčítal řadu čísel, která měla cosi společného s výrobou šedé litiny.
Oen.1.1.3
Oen.1.1.3.1 Inside the flat a fruity voice was reading out a list of figures which had something to do with the production of pig-iron.

*** Link: 1 - 1 ***

Ocs.1.1.3.2 Hlas vycházel z obdélníkové desky, jakéhosi matného zrcadla, jež bylo součástí povrchu stěny po pravé straně.
Oen.1.1.3.2 The voice came from an oblong metal plaque like a dulled mirror which formed part of the surface of the right-hand wall.

*** Link: 1 - 1 ***

Ocs.1.1.3.3 Winston otočil knoflíkem a hlas se trochu ztišil, ale slovům bylo stále ještě rozumět.
Oen.1.1.3.3 Winston turned a switch and the voice sank somewhat, though the words were still distinguishable.

*** Link: 1 - 1 ***

Ocs.1.1.3.4 Přístroj (ve skutečnosti televizní obrazovka) se dal ztlumit, ale nebylo možné ho úplně vypnout.
Oen.1.1.3.4 The instrument (the telescreen, it was called) could be dimmed, but there was no way of shutting it off completely.

*** Link: 1 - 1 ***

Ocs.1.1.3.5 Popošel k oknu: malá, křehká postava, jejíž vyzáblost ještě zvýrazňovala modrá kombinéza, stejnokroj Strany.
Oen.1.1.3.5 He moved over to the window: a smallish, frail figure, the meagreness of his body merely emphasized by the blue overalls which were the uniform of the Party.

*** Link: 1 - 1 ***

Ocs.1.1.3.6 Vlasy měl velmi světlé, tvář přirozeně ruměnou, pokožku zhrublou od drsného mýdla, tupých žiletek a chladu zimy, která právě skončila.
Oen.1.1.3.6 His hair was very fair, his face naturally sanguine, his skin roughened by coarse soap and blunt razor blades and the cold of the winter that had just ended.

Vl. Petkevič, K. Kučera, ©2001


The evolution of the Bible translations <<top of the page>> William Shakespeare