Český národní korpus Vítá vás server TRNKA

lupa
Webové rozhraní pro poštu: Roundcube

 
lupa Dedikace výstupů z programu Cooperatio:
  • Tento výstup vznikl v rámci programu Cooperatio, vědní oblasti Lingvistika.
  • This work was supported by the Cooperatio Program, research area Linguistics.
lupa  Dedikace výstupů z Infrastruktury (závazný vzor není stanoven, uvedené znění je příklad):
  • Tento článek vznikl při realizaci projektu Český národní korpus (LM2023044) financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci aktivity Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI.
  • This paper resulted from the implementation of the Czech National Corpus project (LM2023044) funded by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic within the framework of Large Research, Development and Innovation Infrastructures.
lupa  Vizuální styl projektu Český národní korpus:


lupa Databáze sond mluveného jazyka.

 
lupa Harmonogram interních seminářů ÚČNK.

 
lupa Aktivity

 
lupa Korpusové sdílení dat


lupa Korpusová knihovna