Český národní korpus Vítá vás server TRNKA

lupa
Webové rozhraní pro poštu: Roundcube

 
lupa Dedikace výstupů z Progresu:
  • Tato práce /tato kniha, tato studie/* vznikla v rámci programu Progres Q08 Český národní korpus uskutečňovaného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
  • This thesis /this book, this study/* was written within the programme Progres Q08 Czech National Corpus implemented at the Faculty of Arts, Charles University.
* vyberte z nabídky
lupa  Dedikace výstupů z Infrastruktury (závazný vzor není stanoven, uvedené znění je příklad):
  • Tento článek vznikl při realizaci projektu Český národní korpus (LM2018137) financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci aktivity Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI.
  • This paper resulted from the implementation of the Czech National Corpus project (LM2018137) funded by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic within the framework of Large Research, Development and Innovation Infrastructures.
lupa  Dedikace výstupů z OP VVV (závazný vzor není stanoven, uvedené znění je příklad):
  • Tato práce vznikla za podpory projektu "Jazyková variabilita v CNC" reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001758 financovaného z EFRR.
  • This study was supported from the ERDF project "Language Variation in the CNC" no. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001758.
Odkaz na logolink do prezentace apod.:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-publicitu

 
lupa  Vizuální styl projektu Český národní korpus:


lupa Databáze sond mluveného jazyka.

 
lupa Harmonogram interních seminářů ÚČNK.

 
lupa Korpusové sdílení dat