The Czech Language
Main page > Alphabet & Pronunciation > Spelling specialities
Czech National Flag

Spelling specialities

Differences caused by lenghts / Rozdíly způsobené délkou

car / cár (tsar / rag)

kul / kůl (roll / stake)

pár / par (couple / mists)

sálat / salát (heat / salad)

Differences caused by diacritics / Rozdíly způsobené diakritikou

bozi / boží (gods / Lord's)

klec / kleč (cage / dwarf pine)

krize / kříže (crisis / crosses)

lez / lež (do creep / lie)

mech / měch (moss / leather bag)

mel / měl (do grind / had)

most / mošt (bridge / cider)

opera / opěra (opera / prop)

pracka / pračka (paw / washing mashine)

tvar / tvář (form / face)

Three-combinations / Trojkombinace

kura / kúra / kůra (of fowl / treatment / crust)

plast / plást / plášť (plastic / honeycomb / cloak)

rada / ráda / řada (advice / glad / row)

vedu / vědu / Védů (I am leading / the science / of the Vedic people)

vez / věz / věž (carra / know / tower)

Name differences / Rozdíly jmen

Capek / Cápek / Čapek / Čápek

Randa / Řanda

etc.

Homophona / Stejně znějící různá slova

oběd / objet (lunch / detour)

tuž / tuš (harden / the ink)

řeš / řež (solve / the battle)

etc.

Sayings in homonyma / Dvojsloví z homonym

let / let (flight / of years)

ženu / ženu (I'm hunting / a woman)

ústav / ústav (Insititute / of Constitutions)

Dubbed graphemes / Zdvojené grafémy

dvojjediný

nejjednodušší

měkký

cenný

etc.

Jan Králík, ©2001


Czech Alphabet <<top of the page>> Encoding of Czech on computers