The Czech Language
Main page > Jokes and games > Acrostich
Czech National Flag

Acrostich

This expression comes from Greek (Greek akros means 'upper', stichos means 'verse', 'row') and denotes a text form one can encounter especially in poetry. Akrostich means read from top to bottom, i.e. specific parts of lines of verse read vertically form some message. Thus, some letters in the text form a word, a sentence or some specific combination. It is very easy to form an acrostich but the value of such an acrostich increases if the 'underlying' poetry is written by a real poet. One of the most talented God-inspired Czech poets was Vítězslav Nezval (1900-1958), whose famous acrostich is presented below:

Neptun jejž těžko vypočítáš slavný Koperníku
Efemérní lásky oplakávali jsme v tichu
Zimostrázové kytice písní na piáně
Vějířem v podmořských chaluhách naposled zamáváme
Adriatické moře a hvězdné korály z nichž Arionův delfín pije
Leutnant prvního bataliónu ubohých aviatiků poezie -

What do the initial letters of each verse mean?

Another Czech poet Richard Weiner devised a double acrostich encoding the title of one of his collections of poems:

Míč

MEškám tě Františku čepobití dávno už tě shání Slyšíš JE?
ZOstra tedy honem polními pěšinaMI
POzor však pozor na tajná andělská tenaTA
TAkovou potulnou cestou nejlépe naslePO
MIlost totiž nedbá vnadidel ale dělej brZO
JEstli se Františku budeme před slepotou třást tak dozajista zbloudíME
Mezopotamie je zemí mezi proudy
a my zas řekou která ráje vroubí
a řeka břehy břehy řeku soudí

There are two acrostichs in this poem: an acrostich MEZOPOTAMIJE consisting of the first (parts of) syllables of each verse and the other acrostich formed by the same (parts of) syllables standing at the end (Greek 'telos') of each verse and read in the reversed order, i.e. from bottom to top (this type of acrostich is called telestich).

Renata Blatná, Vladimír Petkevič, ©2001


Overview <<top of the page>> Palindromes