The Czech Language
Main page > Sentences and their structure > Czech greetings
Czech National Flag

Czech greetings

Ahoj! Hi! Bye!
Čau! (popř. Čau ahoj!) Hi ( it. Ciao! - very informal)
Nazdar! Hello.
Dobrý den. Good Morning! (used throughout the whole day)
Dobré ráno/jitro. Good Morning!
Dobrý večer. Good Evening!
Dobrou noc. Good Night!
Má úcta. Good Day! (shopkeepers etc.)
Sbohem Good-bye.
Na shledanou. See you
Tak se měj. / Měj se. Have a nice time.
Šťastnou cestu! Have a good journey/trip!

 
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.
- Až na věky.
Let the God's name be praised!
- Forever.

(this is obsolete, among strong catholic believers, priests etc.) 

Thanks

Děkuji. / Děkuju. Thank you.
Děkuji - nechci. No.
Děkuji. - Nápodobně. Thank you. - The same to you.
Díky. Thanks.
Díky moc. Thanks a lot.
Srdečně/mnohokrát děkuji. Thank you very much.
Není zač. Don't mention it.
Prosím tě/vás... Please...
Buď(te) (prosím) tak laskav... Would you be so kind as (to)...
Beze všeho. No problem. / Of course.
To je maličkost. That's nothing. 

Introducing and adressing

Jak se máš/máte? How are you?
Jak se ti/vám daří/vede? How are you?
Dovolte, abych se představil. Let me introduce myself.
Těší mě. Nice to meet you.
Zlom(te) vaz. Break a leg!
Dámy a pánové! Ladies and Gentlemen!
Vážení hosté! Estemed Guests!
Pozdravujte ode mne... Give my regards to...
Vyřiďte můj pozdrav... Give my regards to...
Promiňte. Excuse me. / I beg your pardon!
S dovolením. By your leave.
Vstupte./Dále. Come in.
Prosím?/Haló! (v telefonu) Yes?
Tady XY. (v telefonu) XY speaking. (answering the telephone)
Co vám mohu nabídnout? What can I offer you?
Dobrou chuť. (Bon appétit!)
Nechte si chutnat. Enjoy your meal.

Marie Nováková, ©2001


Syntax <<top of the page>> Basic terms and inscriptions