The Czech Language
Main page > Sentences and their structure > Basic terms and inscriptions
Czech National Flag

Basic terms and inscriptions

Numbers

jeden, jedna, jedno 1
dva, dvě, dvě 2
tři 3
čtyři 4
pět 5
šest 6
sedm 7
osm 8
devět 9
deset 10
sto 100
tisíc 1000
milion 1000000

Days of week

týden week
pondělí Monday
úterý Tuesday
středa Wednesday
čtvrtek Thursday
pátek Friday
sobota Saturday
neděle Sunday

Times units

minuta minute
hodina hour
den day
týden week
měsíc month
rok year
století century

Months of year

leden January
únor February
březen March
duben April
květen May
červen June
červenec July
srpen August
září September
říjen October
listopad November
prosinec December

Length units

milimetr milimetre
centimetr centimetre
decimetr decimetre
metr metre
kilometr kilometre

Capacity units

deci(litr) decilitre
litr litre

Weight units

gram gram
deka(gram) decagram
kilo(gram) kilogram
metrák metric centner
tuna ton

Writings (alphabeticaly ordered)

Celnice Customs House
Čekárna Waiting Room
Čerstvě natřeno Wet Paint
Hospoda Public Inn/Pub
Jed Poison
K pronajmutí To Let
Místenky Seat Reservations
Místo pro invalidy Keep a Seat for Invalids
Nástupiště č. 1 Platform No 1
Nedotýkat se Do Not Touch
Neklopit! This side up!
Nekuřáci No smoking
Nemocnice Hospital
Nepovolaným vstup zakázán No Admittance Except On Business
Nouzový východ Emergency Exit
Občerstvení Refreshment
Objížďka Diversion
Obsazeno Occupied
Odjezdy/Odlety Departures
Odpadky Litterbin
Páni, Muži Gentlemen
Pokladna Booking Office, Box Office
Policie Police
Pošta Post Office
Pozor - zlý pes Beware of the Dog
Pozor schod Mind the Step
První pomoc First Aid
Příjezdy/Přílety Arrivals
Samoobsluha Selfservice
Směnárna Exchange
Soukromý majetek Private Property
Šatna Cloakroom
Šťastný nový rok Happy New Year
Ticho Silence
Toalety Rest Room, Toilets
Úschovna zavazadel Left Luggage Office
Veselé Vánoce Merry Christmas
Volno Vacant/Free
Vstup volný Admission Free
Vstup zakázán No Admittance/No Entry
Vstupné Entrance Fee
Východ Exit
Vyprodáno Sold Out
Výprodej Sale
Vysoké napětí High Voltage
Výtah Lift
Záchod Lavatory
Záchranná brzda Emergency Brake
Zákaz kouření No Smoking
Zákaz parkování No Parking
Zastávka na znamení Request Stop
Zavřeno Closed
Ztráty a nálezy Lost Property Office
Zvoňte 3x Ring the bell 3x
Dámy Ladies
Ženy Ladies
Životu nebezpečno! Danger!

Michal Šulc, ©2001


Czech greetings <<top of the page>> Basic sentences