The Czech Language
Main page > Sentences and their structure > The best in Czech sentences
Czech National Flag

The best in Czech sentences

Well known words and sentences without vocals / Známá slova a věty bez samohlásek

Strč prst skrz krk!

Smrk zmrzl v trs.

Mlž, pln skvrn, ztvrdl, prskl.

Plch zhrdl, vrhl hrst zrn v strž, frkl, frnkl.

Krb vrzl, brk brnkl, strhl trn, vrhl, hrkl, drcl.

Vlk prchl z mlh, vtrhl v tvrz srn.

Hrr! Zvrtl drn, mrkl, strhl, zhltl plst.

Plž smlsl. vsrkl vrch slz.

Prš! Drž!, Klň, Vrň! Vrč!

Chrt smrskl srst. Zzrzl.

Srp škrtl smrt. Pšt!

Ch! Plk! Frk!

Srb zblbl.


"E"-vocalised sentences / Věty s vokálem "e,é"

Vezměme teď červen, leč předem řekněme všem:

Ne, červne, nechceme déle hledět ve tvé zelené větve!

Hle, všech pět nevěst se žene ke své Štěstěně:

"Dej sem své srdce! Vem, kde vem, teď hned! Dej je nejen mně! Přej všem!"

Ne, ne, nenech se splést, mé něžné děvče, věz, že chléb z pece se leskne hnědě, že jehně v měkkém chlévě nesnese sele, že pejsek nežere sledě, že v setlelé mrvě vše nebezpečně hřeje...

Zde v setmělém lese, kde plevel kvete nechtěně, se semele vše:

helemese: dvě stě veverek se směje, šest set křepelek pěje pět peněz, jezevec je v železech, v cestě se plete vepř, hlemejž_ se vleče přes peně, krtek němě zeje ze země...

Večer se lehce snese déšť...

Eh, ve všem je ples. Smějme se! Je neděle!

Ve vědě řekneme: mějme přesně dvě e, neb nepřesně pět e.

Vše se sem nevejde. Mějte se pěkně!


Article on initial S

From: Karel Tahal: Cvičení na s, Lidové noviny 10. 11. 1990, s. 9

Sobotní scéna Semaforu se stala střediskem snášenlivosti. Setkání se sympatickými Slováky spojila síla svobodného smíchu. Salvami smíchu se stmelovala slovenko-česká státotvornost. Smály se stovky sedících, statisíce sympatizujících, smál se sám skvělý Suchý. Smíchem sílí solidarita slušných spoluobčanů.

Smějme se. Smějme se společně své suverénní samolibosti, smějme se svému sobectví, svému strachu, svým svárům.

Setrvej.

Jan Králík, ©2001


Basic sentences <<top of the page