The Czech Language
Main page > Sentences and their structure > Basic sentences
Czech National Flag

Basic sentences

Základní orientační věty Basic sentences

Co je to? What is it?
Co? What?
tahle budova That building over there.
to je Národní muzeum That's the National Museum.

Kde je to? Where is it?
tamhle napravo Over there, on the right.
musíte jít kousek zpátky You have to go back a bit.

Conversation example:
 
Ask: Kde je Národní divadlo? Where is the National Theatre?
Ans: Na nábřeží. On the river's bank.
Ask: Jak se k němu dostanu? How do I get to it/there?
Ans: Půjdete rovně, na první křižovatce doprava a potom druhou ulicí doleva. You will gou straight, turn right at the first crossing and then take the second street on your left.
Ask: Děkuji. Thank you.
Ans: Není zač. You are welcome.

Jak je to daleko? How Far is it?
je to deset minut pěšky It is ten minutes of walk.
je to dvě zastávky metrem (tramvají, autobusem) It is two stops by underground (tram, bus)
je to třicet kilometrů za Prahou It is thirty kilometres out of Prague.

Jaké to je? What is it like?
je to (velmi, docela) dobré It is (very, rather) good.
je to (velmi) špatné It is (very) bad.
je to moc pěkné (nádherné, krásné) It is very nice (splendid, beautiful).

Jak to vypadá? What is it like?
je to velké, malé It is big, small
- vysoké, nízké - high, low
- tlusté, tenké - thick, thin
- kulaté, hranaté - round, square/rectangular
- ostré, tupé - sharp, blunt
- dlouhé, krátké - long, short

Where? Which Way?

Conversation example:
 
Ask: Kam vede tahle ulice? Where does this street go?
Ans: Ta vede k Prašné bráně. It leads/goes to the Powder Tower.

Ask: Kam půjdete večer? Where will you go tonight?
Alternative ask: Co budete dělat večer? What will you do tonight?
Answer: Večer půjdeme do kina. We shall go to a cinema tonight.

Kdy? When?
Jak dlouho? How long?

Conversation example:
 

Ask: Kdy jede (nejbližší) vlak do Vídně? When does the (nearest) train to Vienna go?
Answers: za dvě hodiny In two hours.
ve čtvrt na tři At a quarter pasr two.
v poledne At noon.
o půlnoci At midnight.
Ask: Kdy letí letadlo do Paříže? When does a plane for Paris go?
Answers: ve středu ráno On Wednesday morning
každou sobotu Every Saturday.

Ask: Jak dlouho trvá cesta do Brna? How long does it take to go to Brno?
Ans: dvě a půl hodiny Two and a half hours.

Kolik? How much?

Conversation examples (in the store):
 
Ask: Kolik (toho) chcete? How much do you want?
Answers: to je moc That is too much.
ještě trochu, ještě přidejte Some more, get some more.
to je málo That is too little.
to stačí, to už stačí, to už je dobré That is enough, That will do.
to nestačí It is not enough.

Ask: Kolik toho je? How much of it is there?
Answers: asi dvě (tři, čtyři) kila, litry, metry, kusy. About two (three, four) kilograms, litres, metres, pieces.
je toho pět (šest,..) kilo, litrů, metrů, kusů. It is five (six,...) kilos, metres, pieces.

Payment:
 
Ask: Kolik to stojí? How much does it cost?
Ans: dvacet korun Twenty crowns.

Ask: Kolik to stojí (je) dohromady? How much does it cost altogether?
Ans: Dohromady to je tisíc dvě stě padesát šest korun třicet haléřů. Altogether it is one thousand two hundred fifty six crowns and thirty hellers.

Ask: Nemáte menší? Nemáte drobné? Do you have a smaller one? Do you have(small) change?
Answers: ano, mám Yes, I have.
ne, nemám(e) No, I/we have not.

Co si přejete? What do you wish? What can I do for you?
dejte mi, ukažte mi Give me, show me

Conversation example (in the store):
 

Ask: Máte černou čepici? Do you have a black cap?
Answers: ano, máme Yes, we have.
ne, nemáme No, we have not

What will you have?

Conversation example (in the pub):
 
Ask: Co si dáte? What will you have?
Ans: Dám si knedlo vepřo zelo.
(Dám si vepřové, knedlík a zelí)
I will have roast pork with dumplings and cabbage.

Ask: Co si dáte k pití? What will you have for drink?
Ans: pivo, minerálku, kávu, čaj beer, mineral water, coffee, tea

On the street

A tutorial conversation:
 
Ask: Ahoj, kam jdeš? Hello, where are you going?
Ans: Nazdar, jdu ze školy (domů). Hi, I'm coming back from school (home).
Ask: Nechceš jít s námi zítra do divadla? Would you like to come with us to theatre tomorrow?
Ans: Na co? Co dávají? To see what? What is on?
Ask: Na Prodanku, na Cimrmany. To see (Smetana’s) Bartered Bride, Cimrman´s ensemble.
Ans: Tu už jsem viděl. I have already seen that.

Marie Nováková, ©2001


Basic terms and inscriptions <<top of the page>> The best in Czech sentences