The Czech Language
Main page > Words and Their Forms > The Best in Czech Words
Czech National Flag

The Best in Czech Words

The most frequent Czech words / Nejčastější česká slova

Frekvenční slovník češtiny (1961) Frekvenční slovník publicistiky (1980) Frekvenční slovník věcného stylu (1983)
aaa
býtiv,vev,ve
tenbýtibýti
v,venana
ontenten
nakterýkterý
žežeže
s,sez,zez,ze
z,zes,seten
kterýis,se
mítioo
onk,ke,ku
k,ke,kumítii
dok,ke,kumíti
itentopro
aledodo
svůjproon
jakonášnebo
osvůjmoci
cozasvůj
zaalejako
serokza
tentoprácepři
mocimocivšechen
jenabypráce
potakale
abymynáš
jakjenaby
jenžpou

References:

J. Jelínek - J. V. Bečka - M. Těšitelová: Frekvence, slov, slovních druhů a tvarů, SPN Praha 1961

M. Těšitelová a kol.: Frekvenční slovník současné české publicistiky, ÚJČ ČSAV Praha 1980

M. Těšitelová a kol.: Frekvenční slovník češtiny věcného stylu, ÚJČ ČSAV Praha 1983


The shortest Czech words / Nejkratší česká slova

a, i, k, o, s, u, v, z

The longest Czech words / Nejdelší česká slova

nejneobhospodařovávatelnějšími

nejneospravedlňovávatelnějšími

nejneosamostatňovávatelnějšími

nejnerozradostňovávatelnějšími

nejnezhospodárňovavatelnějšími

nejnezprostředkovávatelnějšími

nejnevykrystalizovávatelnějšími

nejzjedenácteronásibitelnějšími

nejzdevatenácteronásobitelnějšími

nejenznesrozumitelňovávatelnějšími

nejnezpravděpodobnostňovávatelnějšími

nejzdevětadevadesáteronásobitelnějšími

The longest name of Czech town / Nejdelší název českého města

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

The derived adjective / Odvozené přídavné jméno

labskobrandýskostaroboleslavský

References:

J. Králík: Několik nej- o délce slova. In: M. Těšitelová a kol.: O češtině v číslech, Academia Praha 1987, s. 116-118

Jan Králík, ©2001


Basic word-formational affixes <<top of the page