The Czech Language
Main page > Jokes and games > Tautograms
Czech National Flag

Tautograms

Tautogram is a text in which each word begins with the same letter. Try to devise a whole story in Czech being inspired by the following primitive tautogrammatic sentence:

Po příjemné pedagogické práci představující polovinu převážně pracovního pražského pobytu propil průměrný přírodovědec Pankrác Petkevič poslední peníze, protože pil pravou pochoutku pro přespolní, plzeňské pivo, před Pakulem.

Renata Blatná, Vladimír Petkevič, ©2001


Crossword puzzles <<top of the page>> Anagrams